CÔNG TY TNHH VỆ SĨ SOS

IU và vệ sĩ riêng: gắn bó với nhau 10 năm thân thiết như người một nhà

Cũng giống như quản lý thì bảo vệ, vệ sĩ luôn là người vô cùng quan trọng, theo sát idol trong mọi hoạt động để đảm bảo cho họ an toàn, đặc biệt là ở những nơi có đám đông, sự kiện có nhiều người hâm mộ. Và nếu là một khán giả quen thuộcContinue reading “IU và vệ sĩ riêng: gắn bó với nhau 10 năm thân thiết như người một nhà”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started